ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

-ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 และวันที่ 2 เมษายน 2561 ว่าที่ ร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล     รืนเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ออกดำเนินการ ผูกผ้าระบายบริเวณอยุธยามหาปราสาท (บึงพระราม) เพื่อใช้ในงานพิธีบวรสรวง


ย้อนกลับ