ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

-ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการติดตั้ง เต็นท์จำนวน 1หลัง บริเวณหมู่บ้านวังแก้ว และออกติดตั้งเต็นท์ จำนวน 4 หลัง ใช้ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำปี 2561 บริเวณที่ทำการอำเภอพระนครศรีอยุธยา และยังออกดำเนินการติดตั้งเต็นท์ จำนวน 2 หลังบริเวณชุมชนวัดอินทราราม และดำเนิการติดตั้งเต็นท์ จำนวน 2 หลัง    ณ บริเวณคลองในไก่  ตรงข้ามร้านข้าวแกงครัวนครศรีฯ และติดตั้งเต็นท์ จำนวน 1 หลัง ในงานทำบุญวัดวงษ์ฆ้อง


ย้อนกลับ