ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการ   โยธา ออกดำเนินการออกติดเต็นท์  จำนวน 1 หลัง บริเวณชุมชนกองกำกับ ในการทำบุญ แปละติดตั้งเต็นท์บริเวณวัดวงษ์ฆ้อง จำนวน 1 หลัง

-ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการออกติดตั้งเต็นท์ จำนวน 1หลังบริเวณชุมชนกองกำกับบริเวณหลังหลวงพ่อขาว และติดตั้งเต็นท์บริเวณ ตลาดองค์การ จำนวน 5 หลัง

-ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรื่องฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ติดตั้งเต็นท์บริเวณ

-ในวันที่ 11 เมษายน 2661 ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวน้าฝ่ายการ    โยธา ออกดำเนินการออกติดตั้งเต็นท์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 หลัง เพื่อใช้ตั้งจุดคัดกรอง 4 จุด บริเวณสะพานปรีดีทิศตะวันออก บริเวณหลวงพ่อน้อย               บริเวณวัดหน้าพระเมรุ และบริเวณวัดราชประดิษฐาน ในวันเดียวกันได้ดำเนินการติดตั้งเต็นท์ ณ สำนักงานคลังเขต 1 ในพิธีทำบุญบ้านพักราชการ จำนวน      3 หลัง และดำเนินการติดตั้งเต็นท์ใหญ่ 1หลัง เต็นท์เล็ก 1 เล็ก บริเวณชุมชนพระนอนพร้อมผูกผ้าระบาย และในช่วงบ่ายดำเนินการติดเต็นท์ จำนวน 1หลัง    

-ในวันที่ 17 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการติดตั้งเต็นท์ บริเวณชุมชนพระมงคลบพิตร จำนวน5 หลัง ในการทำบุญสงกรานต์

-ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืิองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการติดตั้งเต็นท์ ณ วัดเจดีย์แดง จำนวน 3 หลัง

-ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายาเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายงานโยธา ออกดำเนินการติดตั้งเต็นท์ ณ วัดโลกยสุธา (หลวงพ่อพระนอน) จำนวน 4 หลัง 


ย้อนกลับ