ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-วันที่ 30 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นาย มงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการปูมิกซ์ซ่อมแซม ถนนซอย3 ชุมชนโรงานสุราเก่า ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ และปรับปรุงซ่อมแซมถนนชุมชนหัวแหลม ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น

-วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเดทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นาย มงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการ ขุดวางท่อระบายน้ำ PVC จำนวน 10 ท่อน บริเวณแนวคันดิน ป้องกันน้ำท่วมตั้งแต่คอสะพานคอนกรีดเสริมเหล็กสระมณยาวถึงหน้ากรมสรรพวุธซ่อมยาง(หัวแหลม) เพื่อมระบายเพื่อระบายน้ำฝนที่ท่วมขังพักจราจรถนนอู่ทองออกแม่น้ำเจ้าพระยา

-วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายนมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าการโยธา ออกดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้า ATV อยุธยา (ซอยวัดเสนาฯ)ที่ชำรุดเป้นหลุดบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย

-วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดเสนารามฯ หลังเซเว่น อยูตรงร้านก๋วยเตี๋ยวจับกัง ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมราดยางตามคำร้องเทศบาลฯ จากประชาชน

-วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำชุมชนวัดแม่นางปลืม เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออก ทางระบายน้ำสาธารณะ จากคำร้องเทศบาลฯ จากประชาชน

-วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการทำบ่อพักคอนกรีดเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนวัดอินทราราม ตามคำร้องเทศบาล เรื่องท่อน้ำล้น

-วันที่ 7 - 8  พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครฑระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายมงคล  รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการปูมิกท์ซ่อมแซมถนนทางเข้าวัดอินทรารามสองด้านและในวันที่ 8พฤษภาคม 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนอู่ทองบริเวณร้านค้าด้านหน้ากรมสรรพวุธซ่อมยาง (หัวแหลม)ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อโดยการลงหินคลุกพร้อมอัดแน่นราดยาง

-วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ว่าที่่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ถนนอู่ทองบริเวณหน้าร้านค้าหน้ากรมสรรพวุธซ่อมยาง(หัวแหลม) ที่ชำรุดเป็นหลุดบ่อและลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น


ย้อนกลับ