ฝ่ายการโยธา งานสถานที่

-วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นาย มงคล รื่นเรือนฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินการติดตั้งเต็นท์ ให้ใช้ในงานมงคลสมรส จำนวน 4 หลัง บริเวณบ่อขยะเก๋า หลังท่ารถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน และในช่วงบ่ายได้ดำเนินการออกติดตั้งเต็นท์ให้ โรงเรียนวัดศาลาปูน จำนวน 1 หลังเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับประชาชน


ย้อนกลับ