ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

-วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายงานให้ นายมงคล รื่นเรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ออกดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าถนนอู่ทอง บริเวณก่อนถึงร้านจิตรวิไล อพาท์เม้น (ตรงหน้าร้านขายของชำ) ที่ทางใครเกิดทรุดตัว ตามคำร้องประชาชน

-วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายงานให้ นายมงคล รื่นเรือนฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ปูมิกส์ซ่อมแซมถนนอู่ทอง บริเวณหน้าร้านครัวเต๊ะข้าวมันไก่ อาหารตามสั่ง(หัวถนน) ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อตามคำร้องประชาชน

-วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านสวนชุมชนวัดแม่นางปลื้มที่ชำรุดเป็นบ่อ โดยการการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นและราดยาง


ย้อนกลับ