เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยนายกสมทรง สรรพโกศลกุล มอบหมายให้ รองสุรินทร์ ผดุงเพียร สท.ณัฐวุฒิ ผดุงเพียร ลงพื้นที่ให้งานป้องกันสาธารณภัยนำรถน้ำล้างพื้นอาคารเรียนโรงเทศบาลวัดแม่น(10/07/61)


ย้อนกลับ