งานสถานที่

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2562 ดำเนินการประดับธงและผ้าระบายบริเวณแนวรั่วพระตำหนักสิริยาลัย


ย้อนกลับ