งานสถานที่

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2562 ดำเนินการติดตั้งเต็นท์ จำนวน 10 หลัง ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยตามหนังสือ ศธ 04233.19/486ลงวันที่ 10 มิ.ย 2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์ 

เมื่่อวันที่ 27 มิ.ย.2562 ดำเนินการติดตั้งเต้นทื จำนวน 2 หลัง บริเวณหน้าศาลท่านท้าวมหาพรหม

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.25462 ดำเนินการติดตั้งเต็นท์ จำนวน 10 หลัง บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อพระมงคลบพิตร


ย้อนกลับ