เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดย งานป้องกันและบรรณเทาสาธารณะภัย ดำเนินการล้างถนน ภายในแยกท่ารถ บริเวณ ตลาดเจ้าพรหม


ย้อนกลับ