ตรวจเยี่ยมสถานที่ริมน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2563 และประชุมแนวทางร่วมกันในการปฎิบัติงาน


ย้อนกลับ