ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

13
ม.ค.

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เตรียมซื้อวัคซีนป้องกัน Covid-19 ฉีดให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

01
ธ.ค.

ตลาดย้อนยุคงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

01
ธ.ค.

ตลาดย้อนยุคงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

01
ธ.ค.

ขลุ่ยทิพย์ 1000 เลา

23
พ.ย.

การจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่

17
พ.ย.

การจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่

19
ต.ค.

การจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่่

19
ต.ค.

พิธีบำเพ็ญพระราชกุลศล

28
ก.ย.

ประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

11
ก.ย.

ประกาศเทศบาลฯ