ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

14
มิ.ย.

ประกาศ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ขอทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องข่าวลือต่างๆของบุคลากรโรงพยาบาลที่ติดเชื้อโควิค 19 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2564 เพื่อความเข้าใจตรงกันไม่คลา

22
เม.ย.

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

20
เม.ย.

มาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการระบาดของ โควิด-19

20
เม.ย.

อาการแสดงทางผิวหนัง จากโรคโควิด19

20
เม.ย.

รับมือโควิด19ด้วย DMHTT

20
เม.ย.

มาตรการคุมโควิด 19

20
เม.ย.

ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด

20
เม.ย.

จัดกลุ่มจังหวัดตามสถานการณ์