ไทย
Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์

01
ธ.ค.

ตลาดย้อนยุคงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

01
ธ.ค.

ตลาดย้อนยุคงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

01
ธ.ค.

ขลุ่ยทิพย์ 1000 เลา

23
พ.ย.

การจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่

17
พ.ย.

การจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่

19
ต.ค.

การจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่่

19
ต.ค.

พิธีบำเพ็ญพระราชกุลศล

28
ก.ย.

ประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

11
ก.ย.

ประกาศเทศบาลฯ

30
เม.ย.

ประชาสัมพันธ์