เก็บสะพานไม้ชั่วคราวขนาดกว้าง 1 เมตรยาว 12 เมตร ที่ชุมชนประตูน้ำ วัดพนันเชิงย้อนกลับ