เก็บสะพานไม้ชั่วคราวขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 20 เมตร ที่ชุมชนหลังเมรุวัดแม่นางปลื้มย้อนกลับ