เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง ที่วัดวงษ์ฆ้วงย้อนกลับ