ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 3 หลัง ที่วัดสามวิหารย้อนกลับ