ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนในบริเวณ สำนักงานเทศบาลฯเพื่อเตรียมงานวันที่ 2-5 ธ.ค. 59ย้อนกลับ