ขนวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงานวันที่ 2-5 ธ.ค. 59 มาลงที่บริเวณมณฑลพิธีหน้าสำนักงานเทศบาลฯย้อนกลับ