เข้าร่วมกิจกรรมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อพ่อที่วัดสุวรรณดารารามโดยการเกลี่ยปรับพื้นที่ พร้อมขนย้ายเศษวัสดุก่อสร้างวัชพืชออกย้อนกลับ