ปรับปรุงซ่อมแซมลานจอดรถยนต์ มหาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาบริเวณด้านหลัง อาคารเอนกประสงค์ที่ชำรุดเป็นหลุม เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นย้อนกลับ