ติดตั้งแท่นโต๊ะบูชา พร้อมผ้าระบายที่วัดสุวรรณย้อนกลับ