ขนเก้าอี้นวมที่บริเวณหน้าเทศบาลฯส่งคืนวัดศาลาปูนย้อนกลับ