เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง พร้อมผ้าระบายและเก็บฟลอร์เก็บพรม ที่หน้าเทศบาลฯย้อนกลับ