ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่บริเวณหน้ากรมสรรพาวุธทหารบกย้อนกลับ