ติดตั้งเต้นท์ขนาด 4x8 ม. จำนวน 1 หลัง ที่วัดใหม่ไชยวิชิตย้อนกลับ