เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่วัดวงษ์ฆ้องย้อนกลับ