ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง ที่หมู่บ้านพร้อมสุขย้อนกลับ