ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่ ร.ร.ดำรงวิทยาย้อนกลับ