ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 1 หลัง ที่ซอยแม๊คย้อนกลับ