ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง พร้อมผ้าระบายสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูย้อนกลับ