ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่ป่ามะพร้าวย้อนกลับ