ปูมิกซ์ซ่อมแซมถนนอู่ทอง บริเวณสะพานมหาไชย1ย้อนกลับ