เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 2 หลัง ที่วัดอินทรารามย้อนกลับ