ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 6 หลังที่วัดสุวรรณย้อนกลับ