ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังที่วัดแม่นางปลื้มย้อนกลับ