ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 2 หลังที่สนามเปตองบึงพระรามย้อนกลับ