ปูมิกซ์เสริมไหล่ถนนสาย วัดวงฆ้องเพนียดคล้องช้างย้อนกลับ