เก็บเต้นท์ขนาด 5x12 ม. จำนวน 4 หลัง ที่หน้าหอประชุมอำเภอพระนครศรีอยุธยาย้อนกลับ