ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 และ 4x8 ม. จำนวน 1 หลังที่ศูนย์แพทย์วัดกล้วยย้อนกลับ