ติดตั้งเต้นท์ขนาด 4x8 จำนวน 2 หลัง ที่โรงงานสุราย้อนกลับ