ขุดตอไม้ขนาดใหญ่ที่บริเวณลานจอดรถยนต์หน้าเมรุวัดพนมยงค์

ขุดตอไม้ขนาดใหญ่จำนวน 2 ตอ ที่บริเวณลานจอดรถยนต์หน้าเมรุวัดพนมยงค์ พร้อมซ่อมแซมหลุมที่ขุด โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นย้อนกลับ