ปรับปรุงทางเข้าถนนนเรศวรหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาเจ้าพรม)ย้อนกลับ