ติดตั้งเต้นท์ขนาด 5x12 จำนวน 1 หลังที่วัดวงษ์ฆ้องย้อนกลับ