ขนแท่งแมร์ริเอ่อร์ จำนวน 10 ท่อน มาปิดทางเข้า - ออก ตลาดน้ำเทศบาลข้างปางช้าง

ขนแท่งแมร์ริเอ่อร์ (แทงคอนกรีต) จำนวน 10 ท่อน ที่แขวงการทางอยุธยา มาปิดทางเข้า - ออก ตลาดน้ำเทศบาลข้างปางช้างย้อนกลับ