ปูมิกซ์ยกระดับถนนทางเข้า - ออก ซอยวันดี

ปูมิกซ์ยกระดับถนนทางเข้า - ออก ซอยวันดี ซอย 1 ซอย 2 และซอย 3 ที่ทางต่างระดับเพื่อให้รถยนต์เข้าออกได้สะดวกย้อนกลับ