ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยชุมชนหัวแหลม

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยชุมชนหัวแหลมที่การประปาเทศบาลขุดซ่อมท่อประปาโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นย้อนกลับ