ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค

เสริมไหล่ทางถนนอู่ทองบริเวณแยกซอยโรงฆ่าสัตว์เก่าโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นย้อนกลับ