ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค 31 พฤษภาคม 60 วันที่ 1 มิถุนายน 2560

วันที่ 30 พ.ค - 1 มิ.ย. 60 ขุดลอกทางระบายน้ำเปิดถนนทางเข้าศาลเจ้าปากน้ำและข้างซอยซ้อมดนตรี วีไอพี เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังออกทางระบายน้ำสาธารณะ ตามคำร้องเทศบาลฯ เลขที่ 236 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เรื่องน้ำท่วมขังในบ้านและซอยเข้าบ้าน (ท่อแตก)

 ย้อนกลับ