ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในซอยชุมชนท่อน้ำวัดประดู่

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในซอยชุมชนท่อน้ำวัดประดู่ ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ โดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่นตลอดสาย ตามคำร้องเลขที่ 2394 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่องขอหินเททางเข้าบ้านส่วนรวมย้อนกลับ